Selice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
1,2
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 833
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecselicesalamon.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
571,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
169,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
189,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
80,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
173 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 740 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-24 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Selice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 016 209 €
+Kapitálové príjmy
77 500 €
+Bežné výdavky
1 647 785 €
+Kapitálové výdavky
416 447 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
45 925 €
+Dlhodobé záväzky
1 444 950 €
+Krátkodobé záväzky
237 346 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
490 031 €
+Bankové úvery a výpomoci
490 031 €
+Úvery od ŠFRB
1 494 007 €
+Výdavky na splácanie istiny
79 221 €
+Úrokové splátky
23 970 €
+Finančné účty
403 346 €
+Neobežný majetok
10 634 434 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 833
+Výsledok hospodárenia
-66 969 €