Senec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:18 658
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
musenecsenec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
274,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
411,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
425,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-51 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 612 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
100 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Senec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
20 016 055 €
+Kapitálové príjmy
179 405 €
+Bežné výdavky
17 008 893 €
+Kapitálové výdavky
4 145 026 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
191 122 €
+Dlhodobé záväzky
80 103 €
+Krátkodobé záväzky
1 334 339 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 279 793 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 279 793 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
448 844 €
+Úrokové splátky
32 151 €
+Finančné účty
5 490 808 €
+Neobežný majetok
45 607 464 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
18 658
+Výsledok hospodárenia
1 869 093 €