Senica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,1
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 352
Okres:Senica
Kraj:Trnavský
E-mail:
spravcasenica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
7,9 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
3,7 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,6 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
370,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
44,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
66,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
46,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
41 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
178 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 819 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
26 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Senica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
16 414 630 €
+Kapitálové príjmy
366 058 €
+Bežné výdavky
15 081 976 €
+Kapitálové výdavky
858 089 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
577 158 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
93 272 €
+Krátkodobé pohľadávky
557 323 €
+Dlhodobé záväzky
8 301 246 €
+Krátkodobé záväzky
2 531 174 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 748 619 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 748 619 €
+Úvery od ŠFRB
7 249 937 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 030 111 €
+Úrokové splátky
188 254 €
+Finančné účty
1 124 911 €
+Neobežný majetok
61 055 193 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 352
+Výsledok hospodárenia
533 449 €