Senica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:20 380
Okres:Senica
Kraj:Trnavský
E-mail:
spravcasenica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
353,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
52,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
69,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
42,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
195 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 843 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Senica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
17 543 673 €
+Kapitálové príjmy
372 762 €
+Bežné výdavky
16 166 025 €
+Kapitálové výdavky
1 416 913 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
393 511 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
27 879 €
+Krátkodobé pohľadávky
440 143 €
+Dlhodobé záväzky
7 880 514 €
+Krátkodobé záväzky
2 523 960 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 977 919 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 981 100 €
+Úvery od ŠFRB
6 945 692 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 103 023 €
+Úrokové splátky
175 543 €
+Finančné účty
1 312 253 €
+Neobežný majetok
61 542 369 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
20 380
+Výsledok hospodárenia
897 735 €