Sereď

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:15 993
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
musered.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
9,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
333,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
269,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
289,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-37 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
71 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 030 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sereď

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
10 632 844 €
+Kapitálové príjmy
190 024 €
+Bežné výdavky
9 644 880 €
+Kapitálové výdavky
1 773 074 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
161 548 €
+Dlhodobé záväzky
1 175 651 €
+Krátkodobé záväzky
795 367 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 139 804 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 139 804 €
+Úvery od ŠFRB
1 153 402 €
+Výdavky na splácanie istiny
183 722 €
+Úrokové splátky
20 998 €
+Finančné účty
2 139 399 €
+Neobežný majetok
31 493 250 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
15 993
+Výsledok hospodárenia
-306 996 €