Sereď

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
9,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
333,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
269,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
289,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-37 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
71 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 030 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
10 632 844 €
+Kapitálové príjmy
190 024 €
+Bežné výdavky
9 644 880 €
+Kapitálové výdavky
1 773 074 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
161 548 €
+Dlhodobé záväzky
1 175 651 €
+Krátkodobé záväzky
795 367 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 139 804 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 139 804 €
+Úvery od ŠFRB
1 153 402 €
+Výdavky na splácanie istiny
183 722 €
+Úrokové splátky
20 998 €
+Finančné účty
2 139 399 €
+Neobežný majetok
31 493 250 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
15 993
+Výsledok hospodárenia
-306 996 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:15 993
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
musered.sk