Sereď

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:15 923
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
musered.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
308,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
333,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
354,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 057 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sereď

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
11 479 130 €
+Kapitálové príjmy
713 018 €
+Bežné výdavky
10 159 076 €
+Kapitálové výdavky
1 221 240 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
172 840 €
+Dlhodobé záväzky
1 132 008 €
+Krátkodobé záväzky
826 529 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
942 410 €
+Bankové úvery a výpomoci
942 410 €
+Úvery od ŠFRB
1 106 362 €
+Výdavky na splácanie istiny
244 434 €
+Úrokové splátky
21 056 €
+Finančné účty
2 753 149 €
+Neobežný majetok
30 966 632 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
15 923
+Výsledok hospodárenia
499 706 €