Sielnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 417
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecsielnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
40,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
25,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
230,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
256,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
309,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
181 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 040 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
87 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sielnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
759 702 €
+Kapitálové príjmy
25 220 €
+Bežné výdavky
601 249 €
+Kapitálové výdavky
216 988 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 744 €
+Dlhodobé záväzky
807 €
+Krátkodobé záväzky
25 707 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
256 646 €
+Bankové úvery a výpomoci
256 646 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
33 360 €
+Úrokové splátky
2 660 €
+Finančné účty
65 927 €
+Neobežný majetok
1 664 644 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 417
+Výsledok hospodárenia
123 218 €