Skalica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:14 806
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský
E-mail:
mestoskalica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
19,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
493,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
78,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
91,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
58,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
168 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 689 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
78 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Skalica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 306 627 €
+Kapitálové príjmy
2 191 246 €
+Bežné výdavky
14 198 334 €
+Kapitálové výdavky
3 185 173 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
221 952 €
+Dlhodobé záväzky
11 037 699 €
+Krátkodobé záväzky
1 645 486 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 483 087 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 556 719 €
+Úvery od ŠFRB
8 257 190 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 773 773 €
+Úrokové splátky
170 725 €
+Finančné účty
1 288 424 €
+Neobežný majetok
73 396 945 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
14 806
+Výsledok hospodárenia
1 155 824 €