Skalka nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 173
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obec.skalkastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
261,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
32,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
56,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
209 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 497 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-52 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Skalka nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 182 487 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
1 151 004 €
+Kapitálové výdavky
2 000 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
83 455 €
+Dlhodobé záväzky
379 133 €
+Krátkodobé záväzky
347 396 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
244 722 €
+Bankové úvery a výpomoci
244 722 €
+Úvery od ŠFRB
382 234 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 560 €
+Úrokové splátky
21 360 €
+Finančné účty
112 006 €
+Neobežný majetok
3 058 106 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 173
+Výsledok hospodárenia
-60 704 €