Sklabiná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
3,6
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:886
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ousklabinagonet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
50,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
14,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
532,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
100,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
116,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
117,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
79 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
258 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 709 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
247 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sklabiná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
452 107 €
+Kapitálové príjmy
11 052 €
+Bežné výdavky
365 989 €
+Kapitálové výdavky
27 410 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 823 €
+Dlhodobé záväzky
529 939 €
+Krátkodobé záväzky
65 423 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
228 966 €
+Bankové úvery a výpomoci
228 966 €
+Úvery od ŠFRB
529 728 €
+Výdavky na splácanie istiny
43 732 €
+Úrokové splátky
5 610 €
+Finančné účty
65 620 €
+Neobežný majetok
2 563 514 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
886
+Výsledok hospodárenia
218 582 €