Skrabské

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:780
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocuskrabskestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
176,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
294,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
294,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
16 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
906 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Skrabské

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
479 666 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
460 279 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
73 €
+Dlhodobé záväzky
11 571 €
+Krátkodobé záväzky
24 471 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 722 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 722 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
6 759 €
+Finančné účty
71 950 €
+Neobežný majetok
659 052 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
780
+Výsledok hospodárenia
-11 035 €