Skýcov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:981
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky
E-mail:
skycovzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
359,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
190,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
204,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
23,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-27 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 120 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Skýcov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
603 808 €
+Kapitálové príjmy
94 699 €
+Bežné výdavky
515 495 €
+Kapitálové výdavky
209 805 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 196 €
+Dlhodobé záväzky
136 646 €
+Krátkodobé záväzky
41 896 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 238 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 238 €
+Úvery od ŠFRB
137 237 €
+Výdavky na splácanie istiny
33 123 €
+Úrokové splátky
1 922 €
+Finančné účty
79 650 €
+Neobežný majetok
2 004 336 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
981
+Výsledok hospodárenia
23 685 €