Slaská

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
3,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:453
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
starostaslaska.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
67,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 584,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
10,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
20,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
36 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 898 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Slaská

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
152 301 €
+Kapitálové príjmy
194 802 €
+Bežné výdavky
133 970 €
+Kapitálové výdavky
214 619 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
94 040 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 190 €
+Dlhodobé záväzky
84 €
+Krátkodobé záväzky
107 738 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
16 410 €
+Bankové úvery a výpomoci
16 410 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 152 €
+Úrokové splátky
1 038 €
+Finančné účty
10 895 €
+Neobežný majetok
2 224 481 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
453
+Výsledok hospodárenia
13 188 €