Slatvina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:322
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecslatvinaorangemail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
11,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
523,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
80,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
97,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
47 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 304 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
115 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Slatvina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
151 305 €
+Kapitálové príjmy
59 462 €
+Bežné výdavky
135 724 €
+Kapitálové výdavky
76 328 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 798 €
+Dlhodobé záväzky
3 549 €
+Krátkodobé záväzky
16 306 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 073 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 073 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 965 €
+Finančné účty
13 131 €
+Neobežný majetok
747 498 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
322
+Výsledok hospodárenia
36 942 €