Slatvina

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
11,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
523,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
80,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
97,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
47 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 304 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
115 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
151 305 €
+Kapitálové príjmy
59 462 €
+Bežné výdavky
135 724 €
+Kapitálové výdavky
76 328 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 798 €
+Dlhodobé záväzky
3 549 €
+Krátkodobé záväzky
16 306 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 073 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 073 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 965 €
+Finančné účty
13 131 €
+Neobežný majetok
747 498 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
322
+Výsledok hospodárenia
36 942 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:322
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecslatvinaorangemail.sk