Slavec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:463
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.slavecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
552,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
536,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
579,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 218 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Slavec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
193 354 €
+Kapitálové príjmy
5 000 €
+Bežné výdavky
165 294 €
+Kapitálové výdavky
1 700 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 924 €
+Dlhodobé záväzky
772 €
+Krátkodobé záväzky
11 629 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 458 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 458 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 867 €
+Úrokové splátky
431 €
+Finančné účty
62 414 €
+Neobežný majetok
990 916 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
463
+Výsledok hospodárenia
15 213 €