Slavnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:839
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
starostaslavnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
246,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
3 436,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
4 397,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
924 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
57 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Slavnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
326 662 €
+Kapitálové príjmy
495 €
+Bežné výdavky
269 716 €
+Kapitálové výdavky
40 230 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 323 €
+Dlhodobé záväzky
162 €
+Krátkodobé záväzky
3 465 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 700 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 700 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
6 €
+Finančné účty
119 058 €
+Neobežný majetok
659 627 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
839
+Výsledok hospodárenia
47 881 €