Slavošovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 904
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
ouslavosovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,07 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
192,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
379,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
493,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
70 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
30 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 882 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Slavošovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 871 170 €
+Kapitálové príjmy
30 250 €
+Bežné výdavky
1 753 877 €
+Kapitálové výdavky
13 376 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 389 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
123 966 €
+Dlhodobé záväzky
269 699 €
+Krátkodobé záväzky
108 577 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
57 015 €
+Bankové úvery a výpomoci
57 015 €
+Úvery od ŠFRB
263 726 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 272 €
+Úrokové splátky
1 992 €
+Finančné účty
411 998 €
+Neobežný majetok
3 233 633 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 904
+Výsledok hospodárenia
25 461 €