Sliač

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 997
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msusliac.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
199,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
418,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
452,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
36,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
91 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
77 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 531 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sliač

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 183 474 €
+Kapitálové príjmy
258 421 €
+Bežné výdavky
3 702 775 €
+Kapitálové výdavky
282 009 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
94 089 €
+Dlhodobé záväzky
1 464 829 €
+Krátkodobé záväzky
277 145 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
383 487 €
+Bankové úvery a výpomoci
383 487 €
+Úvery od ŠFRB
1 384 204 €
+Výdavky na splácanie istiny
149 388 €
+Úrokové splátky
45 090 €
+Finančné účty
1 160 319 €
+Neobežný majetok
6 954 760 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 997
+Výsledok hospodárenia
162 027 €