Slovenský Grob

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 846
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecslovensky-grob.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
607,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
392,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
497,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-61 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 236 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
155 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Slovenský Grob

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 524 643 €
+Kapitálové príjmy
231 500 €
+Bežné výdavky
2 030 413 €
+Kapitálové výdavky
898 266 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
172 283 €
+Dlhodobé záväzky
3 166 €
+Krátkodobé záväzky
163 979 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
245 861 €
+Bankové úvery a výpomoci
245 861 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
922 €
+Finančné účty
644 050 €
+Neobežný majetok
11 661 323 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 846
+Výsledok hospodárenia
441 158 €