Snakov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:682
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obec.snakovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
154,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
103,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
103,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
36 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
888 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
74 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Snakov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
390 965 €
+Kapitálové príjmy
39 223 €
+Bežné výdavky
335 693 €
+Kapitálové výdavky
77 456 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
110 €
+Krátkodobé záväzky
20 777 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 692 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 692 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
15 132 €
+Úrokové splátky
899 €
+Finančné účty
21 411 €
+Neobežný majetok
608 791 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
682
+Výsledok hospodárenia
50 356 €