Snežnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:980
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
sneznicasneznica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
432,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
77,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
82,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
46,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-13 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 561 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-9 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Snežnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
848 164 €
+Kapitálové príjmy
35 258 €
+Bežné výdavky
830 772 €
+Kapitálové výdavky
65 054 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 991 €
+Dlhodobé záväzky
383 200 €
+Krátkodobé záväzky
93 156 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
373 873 €
+Výdavky na splácanie istiny
17 105 €
+Úrokové splátky
4 227 €
+Finančné účty
71 956 €
+Neobežný majetok
3 427 072 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
980
+Výsledok hospodárenia
-8 561 €