Sobrance

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 092
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
primatorsobrance.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
207,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
244,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
297,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-29 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
341 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 086 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Sobrance

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 919 471 €
+Kapitálové príjmy
733 273 €
+Bežné výdavky
5 514 052 €
+Kapitálové výdavky
1 318 226 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
225 719 €
+Dlhodobé záväzky
805 289 €
+Krátkodobé záväzky
425 710 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 080 467 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 310 618 €
+Úvery od ŠFRB
97 415 €
+Výdavky na splácanie istiny
162 172 €
+Úrokové splátky
11 591 €
+Finančné účty
1 038 842 €
+Neobežný majetok
13 686 118 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 092
+Výsledok hospodárenia
154 413 €