Sokoľ

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,8
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 150
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
starostaobecsokol.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
103,7 %
21,6 %
+Dlhová služba
6,6 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
23,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
372,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
709,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
762,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
103,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
94 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
420 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 509 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
76 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sokoľ

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
512 602 €
+Kapitálové príjmy
29 420 €
+Bežné výdavky
392 960 €
+Kapitálové výdavky
41 364 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 321 €
+Dlhodobé záväzky
510 697 €
+Krátkodobé záväzky
38 834 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
482 671 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
482 671 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 875 €
+Úrokové splátky
5 031 €
+Finančné účty
275 622 €
+Neobežný majetok
1 487 456 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 150
+Výsledok hospodárenia
87 617 €