Sokolovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 288
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský
E-mail:
sokolovcesokolovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
220,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
97,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
120,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
67,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 317 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-0 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sokolovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
823 332 €
+Kapitálové príjmy
130 540 €
+Bežné výdavky
680 259 €
+Kapitálové výdavky
256 423 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
12 425 €
+Dlhodobé záväzky
517 009 €
+Krátkodobé záväzky
53 739 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
34 153 €
+Bankové úvery a výpomoci
34 153 €
+Úvery od ŠFRB
515 488 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 603 €
+Úrokové splátky
6 508 €
+Finančné účty
52 136 €
+Neobežný majetok
1 680 006 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 288
+Výsledok hospodárenia
-173 €