Soľ

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 516
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.solslovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
263,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
85,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
105,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 174 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-10 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Soľ

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 292 043 €
+Kapitálové príjmy
404 053 €
+Bežné výdavky
2 213 667 €
+Kapitálové výdavky
477 172 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
35 200 €
+Dlhodobé záväzky
80 556 €
+Krátkodobé záväzky
175 067 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
137 348 €
+Bankové úvery a výpomoci
137 348 €
+Úvery od ŠFRB
60 412 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 228 €
+Úrokové splátky
1 035 €
+Finančné účty
149 198 €
+Neobežný majetok
5 478 350 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 516
+Výsledok hospodárenia
-25 928 €