Spišská Belá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 624
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
primatorspisskabela.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
636,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
144,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
170,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
63,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
304 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 359 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Spišská Belá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 215 652 €
+Kapitálové príjmy
697 368 €
+Bežné výdavky
5 524 503 €
+Kapitálové výdavky
1 552 976 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
160 486 €
+Dlhodobé záväzky
3 666 490 €
+Krátkodobé záväzky
610 066 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 014 021 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 033 221 €
+Úvery od ŠFRB
3 521 182 €
+Výdavky na splácanie istiny
410 453 €
+Úrokové splátky
67 966 €
+Finančné účty
879 651 €
+Neobežný majetok
36 793 640 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 624
+Výsledok hospodárenia
317 981 €