Spišská Nová Ves

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:37 594
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
radnicamestosnv.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
412,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
105,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
132,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
196 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 239 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Spišská Nová Ves

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
31 132 611 €
+Kapitálové príjmy
578 354 €
+Bežné výdavky
29 355 203 €
+Kapitálové výdavky
1 794 035 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
143 357 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
119 914 €
+Krátkodobé pohľadávky
744 776 €
+Dlhodobé záväzky
4 500 378 €
+Krátkodobé záväzky
2 734 536 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 348 754 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 797 525 €
+Úvery od ŠFRB
201 875 €
+Výdavky na splácanie istiny
703 240 €
+Úrokové splátky
36 265 €
+Finančné účty
2 883 992 €
+Neobežný majetok
125 977 563 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
37 594
+Výsledok hospodárenia
527 442 €