Spišská Stará Ves

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:2 278
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestospisskastaraves.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
189,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
291,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
304,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
68,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
101 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
55 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 840 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-18 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Spišská Stará Ves

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 378 487 €
+Kapitálové príjmy
336 393 €
+Bežné výdavky
2 129 389 €
+Kapitálové výdavky
354 475 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
28 044 €
+Dlhodobé záväzky
1 505 479 €
+Krátkodobé záväzky
227 437 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
124 515 €
+Bankové úvery a výpomoci
124 515 €
+Úvery od ŠFRB
1 518 410 €
+Výdavky na splácanie istiny
93 829 €
+Úrokové splátky
18 438 €
+Finančné účty
663 683 €
+Neobežný majetok
3 638 879 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 278
+Výsledok hospodárenia
-40 242 €