Spišské Hanušovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
spisskehanusovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,3 %
30,1 %
+Dlhová služba
6,2 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-52,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
65,0 %
16,2 %
+Čistý majetok
283,2 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
179,7 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
181,0 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
173,1 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-415 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 039 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišské Hanušovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
559 171 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
489 674 €
+Kapitálové výdavky
363 287 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
482 €
+Dlhodobé záväzky
883 911 €
+Krátkodobé záväzky
39 310 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
882 346 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 707 €
+Úrokové splátky
8 050 €
+Finančné účty
70 651 €
+Neobežný majetok
1 374 654 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
708
+Výsledok hospodárenia
29 668 €