Spišské Hanušovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
spisskehanusovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
8,8 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
5,2 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-47,4 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
75,6 %
14,4 %
+Čistý majetok
347,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
61,8 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
62,7 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
210,7 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-521 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
134 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 747 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-44 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišské Hanušovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
524 060 €
+Kapitálové príjmy
253 630 €
+Bežné výdavky
496 946 €
+Kapitálové výdavky
649 696 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
629 €
+Dlhodobé záväzky
1 228 373 €
+Krátkodobé záväzky
67 033 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
45 000 €
+Úvery od ŠFRB
1 178 185 €
+Výdavky na splácanie istiny
36 915 €
+Úrokové splátky
12 142 €
+Finančné účty
41 424 €
+Neobežný majetok
1 998 459 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
708
+Výsledok hospodárenia
-31 416 €