Spišské Hanušovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
spisskehanusovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,9 %
34,9 %
+Dlhová služba
11,4 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
13,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,9 %
0,2 %
+Intenzita investovania
3,6 %
6,7 %
+Čistý majetok
378,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
127,9 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
134,4 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
217,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
81 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
118 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 649 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
145 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišské Hanušovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
613 473 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
530 500 €
+Kapitálové výdavky
22 083 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 775 €
+Dlhodobé záväzky
1 195 071 €
+Krátkodobé záväzky
42 557 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
34 800 €
+Úvery od ŠFRB
1 141 319 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 066 €
+Úrokové splátky
12 842 €
+Finančné účty
54 421 €
+Neobežný majetok
2 015 689 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
748
+Výsledok hospodárenia
108 262 €