Spišské Hanušovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
spisskehanusovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,0 %
25,0 %
+Dlhová služba
9,7 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
12,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,8 %
1,4 %
+Intenzita investovania
3,7 %
5,2 %
+Čistý majetok
138,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
157,6 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
161,4 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
72 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 124 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišské Hanušovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
619 084 €
+Kapitálové príjmy
850 €
+Bežné výdavky
541 944 €
+Kapitálové výdavky
23 571 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 753 €
+Dlhodobé záväzky
1 156 587 €
+Krátkodobé záväzky
45 622 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 600 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 600 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 177 €
+Úrokové splátky
12 560 €
+Finančné účty
71 899 €
+Neobežný majetok
1 961 543 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
758
+Výsledok hospodárenia
24 824 €