Spišské Hanušovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
spisskehanusovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
9,6 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
12,8 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,8 %
2,9 %
+Intenzita investovania
4,0 %
4,9 %
+Čistý majetok
310,1 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
173,2 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
186,2 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
172,3 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
78 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
19 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 567 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišské Hanušovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
657 452 €
+Kapitálové príjmy
200 €
+Bežné výdavky
573 314 €
+Kapitálové výdavky
26 285 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 610 €
+Dlhodobé záväzky
1 118 158 €
+Krátkodobé záväzky
43 197 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
14 400 €
+Bankové úvery a výpomoci
14 400 €
+Úvery od ŠFRB
1 066 822 €
+Výdavky na splácanie istiny
48 193 €
+Úrokové splátky
10 973 €
+Finančné účty
74 825 €
+Neobežný majetok
1 910 885 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
748
+Výsledok hospodárenia
35 021 €