Spišské Hanušovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
spisskehanusovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,6 %
21,5 %
+Dlhová služba
9,0 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
12,2 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,6 %
0,7 %
+Intenzita investovania
2,6 %
6,7 %
+Čistý majetok
289,3 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
204,3 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
222,3 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
156,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
91 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
6 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 543 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišské Hanušovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
708 041 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
622 012 €
+Kapitálové výdavky
18 149 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 867 €
+Dlhodobé záväzky
1 077 786 €
+Krátkodobé záväzky
49 050 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 200 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 200 €
+Úvery od ŠFRB
1 028 780 €
+Výdavky na splácanie istiny
48 242 €
+Úrokové splátky
10 658 €
+Finančné účty
100 194 €
+Neobežný majetok
1 855 030 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
748
+Výsledok hospodárenia
26 221 €