Spišské Podhradie

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 020
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský
E-mail:
infospisskepodhradie.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
434,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
60,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
105,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-57 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
219 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 157 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
96 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Spišské Podhradie

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 029 412 €
+Kapitálové príjmy
1 615 154 €
+Bežné výdavky
3 927 373 €
+Kapitálové výdavky
1 945 361 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
243 688 €
+Dlhodobé záväzky
163 466 €
+Krátkodobé záväzky
537 937 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
880 649 €
+Bankové úvery a výpomoci
880 649 €
+Úvery od ŠFRB
69 198 €
+Výdavky na splácanie istiny
190 961 €
+Úrokové splátky
14 145 €
+Finančné účty
324 900 €
+Neobežný majetok
17 362 687 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 020
+Výsledok hospodárenia
386 673 €