Spišské Vlachy

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:3 545
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
msuspvspisskevlachy.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
168,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
107,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
126,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
4 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
115 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 528 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Spišské Vlachy

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 264 751 €
+Kapitálové príjmy
264 243 €
+Bežné výdavky
3 013 510 €
+Kapitálové výdavky
500 931 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
40 558 €
+Dlhodobé záväzky
206 676 €
+Krátkodobé záväzky
213 494 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
409 006 €
+Bankové úvery a výpomoci
409 006 €
+Úvery od ŠFRB
204 380 €
+Výdavky na splácanie istiny
114 574 €
+Úrokové splátky
16 566 €
+Finančné účty
230 366 €
+Neobežný majetok
5 596 242 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 545
+Výsledok hospodárenia
171 879 €