Spišský Hrhov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 457
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský
E-mail:
spissky.hrhovvmnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
318,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
169,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
207,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
19,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
41 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
37 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 623 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Spišský Hrhov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 267 194 €
+Kapitálové príjmy
149 650 €
+Bežné výdavky
2 100 628 €
+Kapitálové výdavky
256 201 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
56 145 €
+Dlhodobé záväzky
422 279 €
+Krátkodobé záväzky
147 965 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 142 €
+Bankové úvery a výpomoci
54 142 €
+Úvery od ŠFRB
418 090 €
+Výdavky na splácanie istiny
40 258 €
+Úrokové splátky
10 595 €
+Finančné účty
250 391 €
+Neobežný majetok
6 544 024 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 457
+Výsledok hospodárenia
19 532 €