Spišský Štiavnik

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0
Dňa 5.11.2018 sme opravili účtovné údaje obce za rok 2017. Dôvodom je, že dovtedy uvádzané údaje, ktoré nám poskytlo Ministerstvo financií SR (MF SR), boli nesprávne. MF SR malo chybné údaje kvôli tomu, že obec nesprávne vyplnila účtovné výkazy, prostredníctvom ktorých MF SR zbiera údaje o samosprávach. Od 5.11.2018 už uvádzame údaje, ktoré sú v súlade so záverečným účtom obce. Zároveň sme na základe opravených údajov prepočítali hodnotenie finančného zdravia obce.

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,6 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
179,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
143,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
202,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-57 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
102 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 244 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 931 781 €
+Kapitálové príjmy
4 842 €
+Bežné výdavky
1 816 173 €
+Kapitálové výdavky
278 189 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
44 597 €
+Dlhodobé záväzky
995 €
+Krátkodobé záväzky
75 135 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
281 779 €
+Bankové úvery a výpomoci
281 779 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
44 264 €
+Úrokové splátky
4 471 €
+Finančné účty
107 864 €
+Neobežný majetok
3 603 782 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 756
+Výsledok hospodárenia
46 278 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 756
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecspisskystiavnik.sk