Stará Ľubovňa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:16 347
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
sekretariatstaralubovna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
472,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
139,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
161,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
19,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-45 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
93 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 243 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Stará Ľubovňa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
12 003 868 €
+Kapitálové príjmy
911 434 €
+Bežné výdavky
11 357 653 €
+Kapitálové výdavky
2 288 321 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
189 582 €
+Dlhodobé záväzky
2 102 851 €
+Krátkodobé záväzky
856 624 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 514 046 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 487 987 €
+Úvery od ŠFRB
2 152 337 €
+Výdavky na splácanie istiny
390 805 €
+Úrokové splátky
37 727 €
+Finančné účty
1 190 332 €
+Neobežný majetok
53 257 456 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
16 347
+Výsledok hospodárenia
770 780 €