Starý Hrádok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:187
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
staryhradokdolnepohronie.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
626,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
406,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
482,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
125,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
85 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 433 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Starý Hrádok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
106 081 €
+Kapitálové príjmy
14 759 €
+Bežné výdavky
87 714 €
+Kapitálové výdavky
17 147 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 748 €
+Dlhodobé záväzky
150 475 €
+Krátkodobé záväzky
11 612 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
128 931 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 722 €
+Úrokové splátky
1 346 €
+Finančné účty
47 253 €
+Neobežný majetok
616 281 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
187
+Výsledok hospodárenia
-3 671 €