Staškov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 765
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecstaskovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
280,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
175,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
182,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
40,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
135 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 799 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Staškov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 912 625 €
+Kapitálové príjmy
603 569 €
+Bežné výdavky
1 609 604 €
+Kapitálové výdavky
944 701 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 166 €
+Dlhodobé záväzky
742 534 €
+Krátkodobé záväzky
150 986 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
371 986 €
+Bankové úvery a výpomoci
371 986 €
+Úvery od ŠFRB
723 782 €
+Výdavky na splácanie istiny
107 807 €
+Úrokové splátky
17 536 €
+Finančné účty
264 812 €
+Neobežný majetok
5 099 952 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 765
+Výsledok hospodárenia
125 466 €