Stebnícka Huta

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:235
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
ludmilasosnakovacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
29,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
38,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-31,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 294,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
799,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
814,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
190 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
20 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 717 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Stebnícka Huta

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
73 706 €
+Kapitálové príjmy
41 000 €
+Bežné výdavky
51 961 €
+Kapitálové výdavky
18 126 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 143 €
+Dlhodobé záväzky
55 €
+Krátkodobé záväzky
7 544 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 787 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 787 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 004 €
+Úrokové splátky
223 €
+Finančné účty
60 302 €
+Neobežný majetok
817 990 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
235
+Výsledok hospodárenia
10 196 €