Stratená

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,5 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,8
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
1,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:125
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
64,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-36,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
65,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
901,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
124,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
168,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-441 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
416 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 802 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-146 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Stratená

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
74 598 €
+Kapitálové príjmy
78 625 €
+Bežné výdavky
80 869 €
+Kapitálové výdavky
127 514 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 375 €
+Dlhodobé záväzky
1 217 €
+Krátkodobé záväzky
14 577 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
52 025 €
+Bankové úvery a výpomoci
52 025 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
18 193 €
+Neobežný majetok
760 279 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
125
+Výsledok hospodárenia
-18 213 €