Strážske

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 398
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
strazskestrazske.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
28,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
20,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
189,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
365,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
734,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,7 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
169 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
23 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 413 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
79 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Strážske

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
3 669 218 €
+Kapitálové príjmy
11 503 €
+Bežné výdavky
2 631 201 €
+Kapitálové výdavky
306 185 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
662 151 €
+Dlhodobé záväzky
523 255 €
+Krátkodobé záväzky
179 279 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
99 940 €
+Bankové úvery a výpomoci
99 940 €
+Úvery od ŠFRB
253 110 €
+Výdavky na splácanie istiny
77 857 €
+Úrokové splátky
11 677 €
+Finančné účty
654 571 €
+Neobežný majetok
5 931 187 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 398
+Výsledok hospodárenia
348 406 €