Strážske

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 389
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
strazskestrazske.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
35,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
26,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
202,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
507,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
760,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
301 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 689 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
142 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Strážske

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 355 518 €
+Kapitálové príjmy
553 560 €
+Bežné výdavky
2 794 139 €
+Kapitálové výdavky
792 180 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
545 226 €
+Dlhodobé záväzky
451 587 €
+Krátkodobé záväzky
215 279 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 580 €
+Bankové úvery a výpomoci
33 580 €
+Úvery od ŠFRB
241 235 €
+Výdavky na splácanie istiny
132 893 €
+Úrokové splátky
10 100 €
+Finančné účty
1 092 129 €
+Neobežný majetok
6 566 389 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 389
+Výsledok hospodárenia
622 327 €