Stredné Plachtince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:605
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obec_str.plachtincestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
160,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
75,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
84,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
684 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Stredné Plachtince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
290 992 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
264 347 €
+Kapitálové výdavky
34 940 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 406 €
+Dlhodobé záväzky
997 €
+Krátkodobé záväzky
15 625 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 104 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 104 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 752 €
+Úrokové splátky
1 208 €
+Finančné účty
11 825 €
+Neobežný majetok
451 243 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
605
+Výsledok hospodárenia
-26 124 €