Brzotín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 349
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
oubrzotinstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
249,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
27,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
75,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 889 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Brzotín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
969 978 €
+Kapitálové príjmy
7 582 €
+Bežné výdavky
885 287 €
+Kapitálové výdavky
115 365 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
45 593 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
56 520 €
+Dlhodobé záväzky
79 665 €
+Krátkodobé záväzky
116 957 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 874 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 874 €
+Úvery od ŠFRB
78 302 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 889 €
+Úrokové splátky
4 341 €
+Finančné účty
32 144 €
+Neobežný majetok
2 568 114 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 349
+Výsledok hospodárenia
40 431 €