Stropkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:10 713
Okres:Stropkov
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestostropkov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
303,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
177,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
212,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
21 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 483 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Stropkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
9 133 429 €
+Kapitálové príjmy
340 372 €
+Bežné výdavky
8 369 066 €
+Kapitálové výdavky
1 008 918 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
285 706 €
+Dlhodobé záväzky
1 301 636 €
+Krátkodobé záväzky
801 809 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
230 130 €
+Bankové úvery a výpomoci
230 130 €
+Úvery od ŠFRB
1 258 380 €
+Výdavky na splácanie istiny
194 916 €
+Úrokové splátky
25 440 €
+Finančné účty
1 419 776 €
+Neobežný majetok
25 456 108 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
10 713
+Výsledok hospodárenia
79 083 €