Studienka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 634
Okres:Malacky
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecstudienkazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
447,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
201,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
290,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 757 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Studienka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 058 179 €
+Kapitálové príjmy
43 152 €
+Bežné výdavky
920 964 €
+Kapitálové výdavky
207 899 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
47 207 €
+Dlhodobé záväzky
355 €
+Krátkodobé záväzky
52 713 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 605 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 605 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
21 605 €
+Úrokové splátky
1 131 €
+Finančné účty
106 080 €
+Neobežný majetok
4 411 816 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 634
+Výsledok hospodárenia
38 271 €