Stuľany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:567
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
ou.stulanyzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
301,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
72,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
88,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
33 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 343 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Stuľany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
279 783 €
+Kapitálové príjmy
37 000 €
+Bežné výdavky
249 246 €
+Kapitálové výdavky
64 442 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 815 €
+Dlhodobé záväzky
2 €
+Krátkodobé záväzky
23 904 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
18 908 €
+Bankové úvery a výpomoci
18 908 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
9 324 €
+Úrokové splátky
672 €
+Finančné účty
17 230 €
+Neobežný majetok
762 982 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
567
+Výsledok hospodárenia
15 337 €