Stupava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:10 597
Okres:Malacky
Kraj:Bratislavský
E-mail:
primatorstupava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
421,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
142,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
249,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 087 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Stupava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
9 148 695 €
+Kapitálové príjmy
96 128 €
+Bežné výdavky
8 510 170 €
+Kapitálové výdavky
713 146 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
16 846 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
681 142 €
+Dlhodobé záväzky
21 722 €
+Krátkodobé záväzky
637 464 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
907 088 €
+Bankové úvery a výpomoci
907 088 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
141 380 €
+Úrokové splátky
9 700 €
+Finančné účty
908 724 €
+Neobežný majetok
32 732 273 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
10 597
+Výsledok hospodárenia
-63 624 €