Sučany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 696
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
starostasucany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
302,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
267,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
281,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
46 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 883 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sučany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 173 517 €
+Kapitálové príjmy
93 129 €
+Bežné výdavky
2 657 811 €
+Kapitálové výdavky
691 377 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
33 995 €
+Dlhodobé záväzky
358 347 €
+Krátkodobé záväzky
238 454 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
217 801 €
+Bankové úvery a výpomoci
217 801 €
+Úvery od ŠFRB
357 645 €
+Výdavky na splácanie istiny
68 457 €
+Úrokové splátky
20 793 €
+Finančné účty
636 585 €
+Neobežný majetok
8 423 320 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 696
+Výsledok hospodárenia
142 693 €