Búč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 143
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecbucnextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
52,9 %
21,6 %
+Dlhová služba
3,3 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
7,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
325,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
448,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
535,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
43,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
41 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
404 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 486 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Búč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
870 971 €
+Kapitálové príjmy
672 108 €
+Bežné výdavky
804 445 €
+Kapitálové výdavky
691 780 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
36 989 €
+Dlhodobé záväzky
375 326 €
+Krátkodobé záväzky
42 412 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
461 960 €
+Bankové úvery a výpomoci
86 132 €
+Úvery od ŠFRB
375 830 €
+Výdavky na splácanie istiny
22 228 €
+Úrokové splátky
6 250 €
+Finančné účty
190 300 €
+Neobežný majetok
2 737 376 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 143
+Výsledok hospodárenia
31 079 €